BIG - Herregistratie?

Volg het stappenplan

Heb je een diploma als verpleegkundige (en sta je dus in het landelijke BIG - register)?
Wil je jezelf herregistreren omdat je (weer) aan de slag wilt als verpleegkundige of moet dit van je werkgever?
Dan kom je er met dit stappenplan achter wat je moet doen...

stap
1
2
3

Voldoe ik aan ALLE volgende voorwaarden?

Ik werk binnen het verpleegkundige deskundigheidsgebied.

toelichting
ja
nee

Tot het gebied van deskundigheid van de verpleegkundige wordt gerekend:

  1. het verrichten van handelingen op het gebied van observatie, begeleiding, verpleging en verzorging;
  2. het ingevolge opdracht van een beroepsbeoefenaar op het gebied van de individuele gezondheidszorg 
    verrichten van handelingen in aansluiting op diens diagnostische en therapeutische werkzaamheden.

Voor precieze competenties en vaardigheden kijk in 
artikel 3 van het Besluit opleidingseisen verpleegkundigen 2011.

Ik heb tussen 2009 en 2013 gewerkt als verpleegkundige.

toelichting
ja
nee

Bevindt zich in deze periode een onderbreking langer dan twee jaar?

Dan mag je de uren voor deze onderbreking niet meerekenen bij de werkervaringseis.

Heb je je registratie/diploma na 2009 gehaald? Dan hoef je je pas na 5 jaar te herregistreren

(bijv. diploma/registratie in 2010 dan herregistreren voor 1-1-2015).

Mijn werkzaamheden zijn minimaal op mbo niveau 4.

toelichting
ja
nee

Dit kan blijken uit: je arbeidsovereenkomst of functieomschrijving waarin staat dat je werkt als verpleegkundige of werkt in het verpleegkundig deskundigheidsgebied.

Aantonen dat je het diploma verpleegkundige hebt behaald kan ook op basis van jaren geleden behaald diploma A-verpleegkundige, B-verpleegkundige of Z-verpleegkundige.

Alle verpleegkundigen die in het BIG register staan en voor 2009 hun diploma hebben gehaald, hebben een brief gekregen met een oproep om te herregistreren.

Je kan zelf controleren of je in het Register staat. (check het op www.bigregister.nl)

Ik werk 1 op 1 met zorgvragers.

toelichting
ja
nee

Je werkt in de individuele gezondheidszorg.

Dat wil zeggen dat je 1 op 1 zorg verleend aan een zorgvrager. 

Voor een exacte en uitgebreide omschrijving van 'individuele gezondheidszorg' kijk je op de website www.bigregister.nl.

Je voldoet aan alle startvoorwaarden voor herregistratie. Om je te kunnen herregistreren is het ook noodzakelijk dat je voldoet aan de werkervaringseis die de overheid heeft ingesteld.

 

Voldoe jij aan de werkervaringseis?

toelichting
ja
nee

In de periode van 5 jaar (2009 - 2013) geldt een urennorm van 2080 uur werkzaam zijn als verpleegkundige.

Dit komt neer op gemiddeld 5 jaar lang 8 uur per week.

 

Let op: bij controle moet de werkervaringseis onderbouwd worden met arbeidsovereenkomst(en),

eventueel bewijs van uitdiensttreding, functieomschrijving, urenbriefjes, salarisstroken of een

werkgeversverklaring. Wanneer je in het buitenland werkt, moet je deze bewijsstukken gelijk

al meesturen met de herregistratie.

Herregistreren in het BIG- register

Ga voor je herregistratie naar www.bigregister.nl en log in met je DigID.

Doorloop daarna de stappen van herregistratie. Succes!

Scholingsmogelijkheden

Je voldoet helaas niet aan alle (start)voorwaarden voor herregistratie. 

Daarom zul je jezelf moeten scholen bij een ROC (niveau 3 en 4) of HBO (niveau 5).

Na succesvolle afronding van deze opleiding zul je automatisch weer in het BIG register worden opgenomen.

 

Hieronder vind je een overzicht van ROC's en HBO's die de BIG opleiding aanbieden:

 

Randstad/West Nederland


MBO | Nova College | Haarlem

 

NovaCollege

Klik hier om naar de website van Nova College te gaan.

 

HBO | Hogeschool Leiden | Leiden

MBO | Albeda College | Rotterdam

MBO | Da Vinci College | Dordrecht

MBO | Regiocollege | Zaandam

MBO | ID College | Gouda

MBO | ROC Midden Nederland | Utrecht

MBO | ROC Leiden | Leiden

MBO | Mondriaan | Den Haag

MBO | ROC van Amsterdam | Amsterdam

MBO | Zadkine | Rotterdam 

 

Noord Nederland

HBO | Hanzehogeschool | Groningen

MBO | Alpha College | Groningen

MBO | Noorderpoort College | Groningen

MBO | Drenthe College | Emmen

 

Midden Nederland

HBO | Windesheim | Zwolle

MBO | Deltion college | Zwolle

MBO | Landstede | Zwolle

MBO | Horizon college | Alkmaar

MBO | Kop van Noordholland | Den Helder / Schagen

MBO | ROC van Twente | Hengelo

MBO | ROC Nijmegen | Nijmegen

MBO | Rijn Ijssel | Arnhem

  

Zuid Nederland

MBO | Graafschap College | Doetinchem

MBO | ROC de Leijgraaf | Veghel

MBO | ROC Eindhoven | Eindhoven

MBO | Gilde Opleidingen | Roermond

MBO | ROC West Brabant | Breda/Etten-Leur

MBO | Scalda Zeeland | Terneuzen

 

 

CITO toets

Je kunt ook kiezen om een CITO toets te maken waarmee je bewijst over de juiste kennis te beschikken.

De CITO toets kost 400 euro en wordt een aantal keer per jaar centraal afgenomen.

Met de CITO toets kun je een registratie certificaat halen waarmee je de herregistratie kunt aanvragen.

Op de site van CITO vind je meer informatie over deze toets en kun je jezelf aanmelden.

 

Veel gestelde vragen

Is mijn werkgever niet verantwoordelijk voor mijn BIG registratie?

Nee, je bent zelf verantwoordelijk voor je BIG registratie. 

Uiteraard wil de werkgever graag dat je een BIG registratie op zak hebt,

maar zij is niet verantwoordelijk voor de BIG registratie.

Moet ik de herregistratie of opleiding zelf betalen?

Sommige werkgevers betalen de herregistratie. 

In sommige CAO's is vergoeding voor de registratie ook geregeld.

Meestal worden de scholingskosten ook door de werkgever vergoed.

Ga voor meer informatie naar de P&O afdeling van je werkgever.

Gaat het herregistreren niet automatisch?

Je bent zelf verantwoordelijk voor je BIG registratie. 

Je krijgt een oproep om je te herregistreren, maar het registreren moet je zelf doen.

De eerste keer (wanneer je een diploma krijgt) zal de BIG registratie automatisch gaan. 

Elke 5 jaar daarna moet je jezelf herregistreren.

De BIG registratie wordt toch helemaal niet gecontroleerd?

De overheid wil het register op dezelfde manier als specialisten gaan controleren.

Op deze manier gaat de kwaliteit van de zorg vooruit. 

Ook de zorgverzekeraars gaan steeds strenger controleren en eisen steeds vaker dat alle 

zorgverleners BIG geregistreerd zijn. 

Tot slot zal de inspectie ook de BIG regitraties van de zorgverleners meenemen in de controles.

Het wordt dus steeds belangrijker je BIG registratie op orde te krijgen en te houden.

Bij ons is de BIG registratie helemaal niet belangrijk

De BIG registratie gaat steeds belangrijker worden voor jou als verpleegkundige.

De overheid gaat strenger controleren op het BIG register. 

Daarnaast is het zo dat veel werkgevers de BIG registratie verplicht stellen bij een sollicitatie. 

Wanneer je dan geen BIG registratie hebt, kun je gelijk afvallen.

Zorg dus dat je BIG registratie op orde is.

Praktijkvoorbeelden

BIG verpleegkundige

"Ik heb tot 2013 altijd gewerkt als verpleegkundige. Een jaar geleden heb ik een andere functie gekregen. Ik weet niet of ik dit werk altijd zou willen blijven doen en wil daarom mijn BIG-registratie geldig houden. Kan dat?"

Ja, mits je in de periode 2009-2013 minimaal 2080 uur hebt gewerkt in het verpleegkundig deskundigheidsgebied. Bij de volgende herregistratie zul je, als je in je huidige functie blijft, niet meer voldoen aan de werkervaringseis (2080 uur) en dan vervalt je BIG registratie. Als je dan toch weer een registratie wilt, zul je je opnieuw moeten scholen. Klik hier voor ROC's en HBO's die bijscholingen aanbieden voor BIG registratie.

BIG verpleegkundige

"Ik heb in 1985 mijn diploma A- verpleegkundige gehaald en werk al jaren als Verzorgende in de ouderenzorg. Kan ik herregistreren?"

Je kan niet herregistreren op basis van de werkervaringseis, omdat je op een lager niveau werkt dan waarvoor je opgeleid bent. Als je toch in het BIG register wilt blijven staan, zul je opnieuw naar school moeten. Klik hier voor ROC's en HBO's die bijscholingen aanbieden voor BIG registratie.

 

BIG verpleegkundige

"Ik werk al vóór 1-1-2009 parttime als verpleegkundige. In 2009 heb ik een half jaar ouderschapsverlof opgenomen en in 2011 10 maanden. Heeft dit gevolgen voor de urennorm van de werkervaringseis?"

Ja, in de periode van ouderschapsverlof tellen de uren niet mee voor het berekenen van de 2080 uur. Maar als je in de periode 1-1-2009 tot 1-1-2014 minimaal 2080 uren hebt gewerkt, dan voldoe je toch gewoon aan de urennorm. Anders wordt het als je een aaneengesloten periode van 2 jaar niet gewerkt hebt. Dan tellen de uren vóór die periode niet mee voor de urennorm.

BIG verpleegkundige

"Ik heb in 2004 mijn diploma MBO verpleegkunde gehaald. Sinds 2009 werk ik 20 uur per week als praktijkbegeleider in het ziekenhuis. Kan ik her registreren op basis van de werkervaringseis?"

Dat kan als je arbeidsovereenkomst is opgenomen dat je minimaal 8 uur per week individueel, dan wel in combinatie met een leerling-verpleegkundige , zorg verleent aan een individuele zorgvrager.

 

In de situatie waarin dit niet in je arbeidsovereenkomst staat, raadpleeg het BIG-register.